Iskola – egészségügy

Iskola – egészségügy

Iskola-egészségügyi ellátás: a nevelési-oktatási intézményekben a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknek, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett megelőző jellegű egészségügyi ellátása, mely az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

Óvodák ellátása:

 • Iskolaorvosok és a területi védőnők együttes szolgáltatásából áll
 • Szükség esetén közegészségügyi és járványügyi feladatokat látnak el
 • Az egyéb feladatokat a területen a házi gyermekorvosok és területi védőnők végzik (pl. szűrések végzése, védőoltások beadása)

 

Iskolák ellátása:

 • Iskolaorvosok és a területi védőnők együttes szolgáltatásából áll.
 • Feladatuk:
 • Tanulók alapszűrése, testnevelési csoportba sorolása
 • Szakmai alkalmassági vizsgálatok
 • Közegészségügyi és járványügyi feladatok
 • Védőoltások meglétének ellenőrzése és beadása
 • Tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése
 • Elsősegélynyújtás
 • Akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához vagy a bentlakásos intézet ellátását végző orvoshoz irányítják, szükség esetén intézkednek a járó-, illetve fekvőbeteg-intézetbe történő szállításról
 • Környezet-egészségügyi feladatok
 • Részt vesznek a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
 • A tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek más intézményekkel és a feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják (háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási hivatala, oktatási intézmény)