Iskola – egészségügy

Iskola – egészségügy

Iskola-egészségügyi ellátás: a nevelési-oktatási intézményekben a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknek, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett megelőző jellegű egészségügyi ellátása, mely az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

Óvodák ellátása:

Iskolaorvosok és a területi védőnők együttes szolgáltatásából áll.

Feladatuk:

 • közegészségügyi és
 • járványügyi feladatok

(Az egyéb feladatokat a területen a házi gyermekorvosok és területi védőnők végzik: például szűrés, védőoltás)

Iskolák ellátása:

Iskolaorvosok és iskolavédőnők együttes szolgáltatásából áll.

Feladatuk:

 • tanulók egészségi állapotának alapszűrése, testnevelési csoportba sorolása
 • szakmai alkalmassági vizsgálatok
 • közegészségügyi és járványügyi feladatok
 • védőoltások meglétének ellenőrzése és beadása
 • tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése
 • elsősegélynyújtás
 • akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához vagy a bentlakásos intézet ellátását végző orvoshoz irányítják, szükség esetén intézkednek a fekvőbeteg-intézetbe történő szállításról
 • környezet-egészségügyi feladatok
 • részt vesznek a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében
 • a tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és a feladatellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják: háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász és pszichológus, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, oktatási intézmény