Szociális Szolgáltatások Háza

 

VÁLTOZÁS!!!!

 

2016. január 1-jétől a 1993. évi szociális törvény és az 1997. évi gyermekvédelmi törvény 2015. évi változásai miatt a Szociális Szolgáltatások Háza gyermekjóléti szolgálata és családsegítő szolgálata összevonásra került család- és gyermekjóléti szolgálat néven. 

Ezen kívül a jogszabály szerint a járás központoknak létre kell hozni egy család- és gyermekjóléti központot.

Ezért Vác Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy létrehoz egy új intézményt Váci Család-és Gyermekjóléti Központ néven, ahová a család- és gyermekjóléti központ, illetve a szolgálat betagozódik.

 

A Szociális Szolgáltatások Háza intézményéhez tehát 2016 január 1-jétől a hajléktalan ellátás, a szociális érkeztetés, illetve a területi védőnői és iskolaegészségügyi ellátás tartozik.

 

 

 

 

 

2014. augusztus 20-án Vác Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltatások Háza munkatársi közösségének az elesettek testi és mentális jóléte feltételeinek biztosításáért, az intézményi alapfeladatokat meghaladó kezdeményezésekért PRO URBE közösségi kitüntetést adományozott.