Szociális Szolgáltatások Háza

Intézményünk Vác város lakosai számára szociális, mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatásokat biztosít. A szolgáltatásokat állami normatívák felhasználásával és önkormányzati költségvetésből Vác Város Önkormányzata finanszírozza, azok a szociális étkeztetés, illetve a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével térítésmentesek.

Ha úgy dönt, hogy igénybe venné akár mások, akár önmaga, családja vagy gyermeke számára valamelyik szociális, mentálhigiénés vagy egészségügyi szolgáltatásunkat, jelentkezzen telefonon vagy személyesen. Szakembereink segítenek, hogy az első személyes találkozás és beszélgetés után az Ön számára szükséges segítségnyújtási formákat érje el.

Szeretettel fogadjuk intézményünkben nemcsak kéréseivel, kérdéseivel, hanem segítségnyújtási szándékával is, úgy mint ruha vagy tartós élelmiszer adományok, illetve önkéntes segítő munka felajánlása!

VÁLTOZÁS!!!!

2016. január 1-jétől a 1993. évi szociális törvény és az 1997. évi gyermekvédelmi törvény 2015. évi változásai miatt a Szociális Szolgáltatások Háza gyermekjóléti szolgálata és családsegítő szolgálata összevonásra került család- és gyermekjóléti szolgálat néven. 

Ezen kívül a jogszabály szerint a járás központoknak létre kell hozni egy család- és gyermekjóléti központot.

Ezért Vác Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy létrehoz egy új intézményt Váci Család-és Gyermekjóléti Központ néven, ahová a család- és gyermekjóléti központ, illetve a szolgálat betagozódik. A központ a Váci járást, a szolgálat Vác városát, illetve Kosd és Csörög köszséget ellátási szerződéssel látja el.

Szociális Szolgáltatások Háza intézményéhez tehát 2016 január 1-jétől a hajléktalan ellátás, a szociális érkeztetés, illetve a területi védőnői és iskolaegészségügyi ellátás tartozik.