Intézményünk Vác város lakosai számára szociális, mentálhigiénés és egészségügyi szolgáltatásokat biztosít. A szolgáltatásokat állami normatívák felhasználásával és önkormányzati költségvetésből Vác Város Önkormányzata finanszírozza, azok a szociális étkeztetés, illetve a hajléktalanok átmeneti szállása kivételével térítésmentesek.

Ha úgy dönt, hogy igénybe venné akár mások, akár önmaga, családja vagy gyermeke számára valamelyik szociális, mentálhigiénés vagy egészségügyi szolgáltatásunkat, jelentkezzen telefonon vagy személyesen. Szakembereink segítenek, hogy az első személyes találkozás és beszélgetés után az Ön számára szükséges segítségnyújtási formákat érje el.

A Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza intézményéhez a hajléktalan ellátás, a szociális érkeztetés, illetve a területi védőnői és iskola-egészségügyi ellátás tartozik.

Fő célkitűzéseink:

  • A szociális intézményi ellátórendszer nyújtson megfelelő és hatékony segítséget a hátrányos helyzetű, vagy krízis helyzetbe került, továbbá anyagilag, lelki vagy fizikai állapota miatt, illetve idős kora miatt rászoruló személyeknek és családoknak.
  • Személyre szabott gondozás biztosításával meg kell teremteni a feltételeket a testileg és lelkileg egészséges családban éléshez, az otthonközeli szolgáltatások bővítésével az otthoni környezetben történő ellátáshoz.
  • A szociális intézményrendszer működőképességét, a szociális munka színvonalát meg kell őrizni, és továbbképzéseken és konferenciákon való aktív részvétellel, illetve azok szervezésével tovább kell fejleszteni.

Szeretettel fogadjuk intézményünkben nemcsak kéréseivel, kérdéseivel, hanem segítségnyújtási szándékával is úgy, mint ruha vagy tartós élelmiszer adományok, illetve önkéntes segítő munka felajánlása!